Program de studii masterale

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU
FACULTATEA DE STIINTE
CATEDRA DE PSIHOLOGIE

Program de studii masterale
CUNOASTEREA SI COMBATEREA CRIMINALITATII
(Program de studii acreditat de COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA si de ARACIS)

Durata: 4 semestre
Forma de desfasurare: pachete compacte de cursuri, planificate în week-end.

Prin Programul de studii masterale cu titlul "Cunoasterea si combaterea criminalitatii", obiectivele fundamentale ale Catedrei de Psihologie vizeaza urmatoarele directii:
- evaluarea infractorilor aflati pe diverse paliere de vârsta, a tulburarilor de comportament si de adaptare / relationare sociala;
- cunoasterea personalitatii delincventilor / infractorilor;
- identificarea surselor deviantei sociale si gestionarea adecvata a acestora, în vederea diminuarii incidentei acestui fenomen;
- diagnoza, interventie, consiliere a grupurilor cu potential infractional, atât a celor aflate deja în aceasta stare, cât si a celor cu tendinte evidente în directia respectiva;
- predictia si reducerea fenomenului recidivei;
- managementul riscului social: gestionarea conflictelor, a stresului, a relatiilor interpersonale, management educational;
- studiul mecanismelor si pârghiilor (legale, sociale, educationale, etc.) de insertie si reinsertie sociala a delincventilor / infractorilor;
- cunoasterea particularitatilor mediilor privative de liberate (penitenciare, scoli de corectie), a fenomenelor si proceselor complexe care se manifesta în aceste institutii, a oportunitatilor si limitelor acestora în ceea ce priveste recuperarea sociala a delincventilor / infractorilor;
- formarea / perfectionarea abilitatilor de cercetare ale celor care lucreaza în domeniile de interes: familiarizarea cu metodologia cercetarii în psihologia judiciara, criminalistica si penologica, precum si cu metodele moderne de prelucrare a avansata a datelor
Astfel, programul asigura formarea de competente în concordanta cu standardele nationale si internationale

Inscrierile au loc in perioada 12-25 iulie 2010 si 10-19 septembrie 2010.

Catedra de Psihologie
http://stiinte.ulbsibiu.ro/catpsihologie
Responsabil program: Lector univ. Dr. Marius Milcu (0749.092.824)

Niciun comentariu: